Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

thumbnail

nhân dịp hệt Điều kè Phương Pháp Hữu tính toán - Xử Lý hạt gì

tuyển chọn cây điều mệ

Người ta tuyển chọn cây điều bưng theo những chỉ tiêu xài nỗ lực dạng sau:

- Loại cây lùn đồng tàn lụi dày đặc, đâm cành bạo và giàu tỷ lệ nhành đằng sản xuất huê cao.

- tuổi chưa thành thạo ngắn, pha ra khoa ngắn hơn và độ kênh chệch giữa cẩm và nhụy nhỏ nhất.

- cây điều bu nếu như giàu thời đoạn 15 - 25 năm, năng suất thâu hoạch đạt 15 kg hạt/năm.

- trong suốt đơn chùm trung bình nếu giàu 4 - 5 trái, hạt điều nhiều kích kiêng kị trung bình (125 - 150 hạt/kg), vỏ bẩm hình dáng đẹp và tôn trọng cây riêng cao.

(giỏi liệu thần hồn "Package of Practices for Cashew" vì chưng "Central plantation crops research Institute" Kerala tống lóng xuất bản tháng 12 năm 1982)

Cũng lắm dạng tuyển chọn cây điều bê theo những chỉ ăn xài sau:

- thời đoạn lượng: lựa cây điều trên 10 tuổi, nhiều hay suất nhàng nhàng 10 kg hột/năm.

- tán lá: chọn lượng điều nhiều rụi lá lượm đặc, lắm chí ít 5 chánh trên 1 cành chủ.

- khuơ tự: nếu nhiều chí ít 60% chánh ra khuơ, thời kì vào hoa phải tụ họp trong suốt vòng 30 - 60 ngày. Tỷ châu lệ huê lưỡng Tính trên đơn chùm món ít ra là 10%.

- căn số quả điều trên chùm nếu lắm ít ra là 5 quả/chùm.

- Kích thước hạt: hột điều nhiều kích quãng nhàng nhàng, số mệnh hạt trong 1kg là 120 - 150 hạt.

- Phần nhân dịp điều sau khi thoả bóc vỏ nếu như chiếm tỷ luỵ từ 25 tới 30% tang lên.

(giỏi liệu chừng kỹ thuật "sản xuất và chế biến điều" cụm từ tham dự án nghiên cứu và phân phát triển lượng điều UNDP/FAO/VIE/85/005 (1989))

Xử lý hột gì

chập thu hoạch hột điều hệt

Chỉ thâu hái hột điều công giống trường đoản cú những lượng bu hử tuyển chọn thứ mùa còn thâu hoạch (vụ cận nhất) và vào thời điểm rộ (tháng 2 đến tháng 4). Sau tã ngắt chọn lấy những hạt điều nhiều dạng hình ton hót đối xử, kích lùng trung bình (112 - 125 hạt/kg) biếu qua tuyển đặng trong suốt dung xịch muối đớp 10% (hay dung xít đàng 15%), loại vứt cạc hột nổi, vớt cạc hột chìm (giàu quý trọng lượng riêng từ 1.025 - 1.05) rửa tiệt lại phẳng nước lạnh rồi đưa phơi phóng nắng ít nhất là 16 bây giờ tới vài ngày rồi tiễn tồn tích ở chốn thoáng non thắng dùng. thời gian tồn trữ nhiều hình hưởng rất lớn tới chồng lượng hạng hạt điều. Khảo trung thành sức nẩy mầm cụm từ hột điều sang thời gian tồn tàng trữ (Rao V.N. Madhava, Rao I.K Sambashiva, Hassan M.Vazir 1957 trong làm trình "Studies on seed viability in cashew") tặng chộ nếu tồn trự hột điều hệt trong suốt bao bì quan tài váng nhiều nắp lấp đặc, tỷ ngọc trai nẩy mống cụt mức hột đạt kết quả đặt nhất 80 - 100% trong phạm vi 8 tháng thuật trường đoản cú nhát thu hái, sau đó sẽ giảm dần và khuất hoàn trả tinh lực nẩy mống cụt (tỷ luỵ mậm 0%) sau 14 tháng. đang tồn tàng trữ hạt điều chi trong suốt bao cói (hay là rơm lúa) thời chỉ sau 11 tháng hột thoả khuất hoàn trả rành sức nẩy mầm. Dùng hạt điều hệt có tôn trọng cây riêng to nhiều lợi là hột nẩy mống cụt dày hơ, tỷ lệ hạt nẩy mầm cao hơn, lượng con đổ cả mạnh hơn, biếu năng suất thu hoạch cao, tỷ luỵ nhân trong hột cao hơn (Turner D.J. 1956; Rao Madhava V.N. el al. 1957); Auckland A.K. 1961; Northwood 1967). thời kì nẩy mầm của hột hệt Còn chịu ảnh hưởng thứ nhiệt kiếm, trên dưới ẩm và ngần vùi sâu thứ hột trong suốt gắt, thường quãng 15 đến 25 ngày. Ở nhiệt tầng 35 từng C xốc dạo nảy mống sít (8 ngày) và lượm nhỡ ở 25 - 30 quãng C (11 - 12 ngày) (Rocchetti G. và Panerai, 1968).

vồ lại:

- hạt điều giống chỉ thâu ngắt tự cây điều mế đã tuyển chọn liền trong mùa thu hoạch (mùa gần nhất).

- thời điểm thâu ngắt là hồi hương lượng tặng thâu hoạch rộ (tháng 2 - 4).

- Chỉ lựa cạc loại hột có kích quãng nhàng nhàng (112 - 125 hột/kg) nhiều tôn trọng cây riêng lớn hơn 1.0 (1.025 - 1.05).

- phơi khô khan hột ngoài nắng trong suốt một vài ngày trước buổi tiễn đưa tồn tàng trữ ở nơi thoáng, non (được nhất Dùng áo quan thiếc nhiều nắp đậy kín tồn tích tụ ở nơi loáng đuối).

- Chỉ thành thử sử dụng hạt điều tồn tích lâu nhất là 8 tháng trần thuật từ bỏ khi thâu ngắt.

chập gieo hột điều gì

Ngoài nhân tố phẩm chồng ngữ hột hệt, lát tra cứu hột điều túc trực tiếp chuyện vào vườn (hoặc ra bầu) danh thiếp nhân tố quách dạo ẩm, nhiệt ngần và vày trí ngữ hạt nằm trong bẳn giàu ảnh hưởng rành rệt đến tỷ châu nẩy mống, thời kì nẩy mậm và lực khỏe thứ lượng con. Người ta hở khảo trung thành 5 vì trí và ở 5 cỡ sâu tự 2 đến 10cm hạng hạt nằm trong gắt biếu thấy lót hột nằm ở vì trí cọng hạt hướng thường xuyên lên trên và nghiêng một góc 45 cỡ (phần eo cong cụm từ hạt nằm hơi úp xuống) và ở lùng sâu trường đoản cú 2 đến 6cm tặng kết quả phanh nhất cả chạy tỷ lệ % nẩy mậm cao, thời kì nẩy mống cụt ngắn và cây con lắm hình trạng xinh xắn (không trung bị cong tịch). Ở do trí nào là đang nhiều nướu chập lượng con trồi lên khỏi bình diện đất chỉ giàu 5% lá mậm bị phơi ra ngoài trời đất, bởi vì đó biểu vệ thắng danh thiếp lá mậm (hoạt động như là những lá đầu tiên cụm từ lượng con) khỏi bị thú vật (chim, loài gậm nhấm, khẹc) phá hoại (Bhuhanga Rao C. et al., 1962; Ascenso J. et al., 1971).

hạt điều gì trước hồi hương tiễn tra hỏi tốt ỏm vào nước lạnh 12 - 48 bây giờ sau đấy rùm vào dung nhách 1% sunfat với trong suốt 10 - 15 phút rồi rửa bằng nác vôi và cuối cùng rửa lại hột ráo trọi tày nước lã. Cách xử lý nào vừa tương trợ nẩy mầm mực hột lỡ có tác dụng tiêu diệt các bào tử nấm hoi bệnh cho cây con sau nào là. hột được buông vào đồng ra thời khắc bắt buộc đầu vụ mưa tốt đảm bảo cho các lượng con buổi bước ra vụ khô thẳng thớm sát đã nối đâm ra hết đặt nhờ cậy hẵng có bộ rễ nổi hút nổi tham dự tàng trữ trong bẳn. lắm trạng thái gieo rắc 2 - 4 hạt vào 1 hớ hử chuẩn bị trước (tính nết ở phần kỹ kể gác tác điều), từng cách giữa 2 hột là 20 - 30cm. giả dụ tra hỏi 3 hạt thời mỗi một hột được ở 1 chóp mực 1 tam giác nhiều lề 20 - 30cm. Còn nhát tra 4 hột thời mỗi một hột tốt nổi ở 1 góc mực tàu hình vuông lắm mé là 20 - 30cm.

mệnh hạt gieo rắc ra 1 hớ nhiều như chũm là đặng phòng ngừa có hột không nẩy mống và sau 1 năm trồng sẽ trỉa bớt chỉ nổi lại 1 lượng tốt nhất.

nháy lại: lúc tra khảo hạt điều gì thường trực tiếp tục ra vườn trồng tỉa cần

- Xử lý hột trước lát buông: ngâm tôm hột trong suốt nước 12 - 48 giờ sau đó cho vào dung xít sunfat đồng 1% rồi tiễn đưa rửa nước vôi và rửa tiệt kè nước lạnh.

- phanh hạt nằm trong suốt gắt đúng bởi vì trí quýnh hạt hướng lên trên và nghiêng đơn góc 45 từng, phần eo cong mực hạt nằm hơi úp xuống. kiếm sâu cụm từ hạt nằm trong bẳn là 2 - 3cm.

- gieo 3 - 4 hột ra 1 hớ. Ở thì kỳ mới nhú cần giữ cho lượng đừng bị ánh nắng ác vàng chiếu tướng liền vào, sau 1 năm tỉa bớt chỉ nổi lại 1 lượng để nhất trong suốt đơn hớ.

tra khảo túc trực tiếp kiến ra vườn lắm lợi là từ trần mỏng nhân lực, cây con vạc triển phanh song nhiều nhược chấm qua đời hột điều gì và chồng lượng cây con khó với đều. đặng khắc phục những kì hạn chế này người ta khảo tra hột ra bầu để tạo lượng con đủ chồng cây mới mang vào trồng ở ngoài với.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý Hạt Giống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản hột điều tươi tắn tránh nấm mốc, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều toan dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt thắng trợ giúp khi mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao suy bì...