Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc bồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh hoi vào bởi nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, tặng chộ giàu ở thảy các vườn điều ở chèn lóng, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio Da Ponte J., 1971). Trên các lá có những đốm màu thẫm đường kiếng 1 - 4 mm tương ứng đồng những bào tử nấm nằm ở mặt dưới lá.


gian bệnh này phun dung xịch Zineb 0.2% (200g trong suốt 100 lít nác) hồi hương lắm những vệt tiệm đầu tiên ngữ bệnh và sau đấy căn cứ 20 ngày lại phun đơn bận (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá bởi Cercospora anacardii hoi vào còn đơn căn số thể bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám vày Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá hồng vì chưng Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu vì Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt vì chưng Phomatospora anacardicola, và bệnh rỉ sắt đỏ hoi vào vày loại xoay Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

buồng những bệnh đốm lá dạng này kè cách phun dung xê Bordeaux 1% năng oxyt cùng 0.3% hoặc Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc xì bồ hóng (Sooty muod)

các lá luôn bị phủ vày đơn khoảng mồ hóng chóng các nấm Capnodium sp. ở cả hai phương diện của lá, thành ra ngăn cản hoạt hễ quang quẻ thích hợp thường ngày thứ lượng, đả lượng đâm ra trưởng bại (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). buồng bệnh nào là tuần cách phun dung xịch tinh tường bột 2%. Việc phun nào là sẽ phòng hết cạc sâu bọ đồng hoạt động và đả cho các mốc mồ hóng hồi hương khô khan tách rời khỏi lá sa xuống thành lùng miếng.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản hột điều tươi tắn tránh nấm mốc, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều toan dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt thắng trợ giúp khi mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao suy bì...