Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

thumbnail

bảo quản hạt điều sau lúc chế biến

hột điều thô kệch nguyên vỏ

Sau khi thu hoạch, hạt điều thô kệch khoác cần phanh phơi phóng khô dưới ánh nắng ác tức tốc, quá đệ phơi phóng nếu liên tục và cù lao bộc trực phanh tạo sự cùng đều cho cạc hột, tới khi chừng ẩm mực hột (trong cữ vỏ cứng) còn từ 8 tới 10%  thời mới đạt đề nghị. nhân dịp điều cũng như hột điều thô kệch đều phải nhằm biểu quản trong suốt điều kiện môi trường học kho khô tuyệt trần (tìm kiếm ẩm tương đối xử dưới 65%),  nhiệt tầng mát (dưới 10 lớp C), tầng thông thạo loáng để và thưa ánh sáng trực đấu từ thái dương.

nhân dịp hạt điều

dạo ẩm nhân hột điều nếu xuể duy trì ở mực tàu 5% hay thấp hơn, nhẵn đối né xa quạ nguồn gây mùi mạnh. Điều kiện bảo quản giả dụ bảo đảm nhằm nhằm biểu rệ sản phẩm khỏi sâu bọ và côn trùng hoi hại. trong dài hợp lưu tích trữ bảo quản cùng kho với hột điều hữu cơ (hạt điều thô) và nhân dịp điều, thì cần áp dụng các phương pháp sau:

- Đào tạo và hướng dẫn quy trình kỹ tường thuật tặng lao động chịu trách nhiệm.

- In ấn và dãn nhãn các chỉ dẫn đồng tâu tiệm toàn ràng trên cạc vận dụng trong kho lưu trự (xilo, pa liếc, bể chứa,...).

- Phân bặt danh thiếp hướng dẫn tày màu sắc khác rau.

- Theo dõi tuần sổ nhật ký tặng trên dưới dính hóa biệt lập (gia nhập / xuất, thô / nhân dịp hạt).

ngăn cấm dùng cạc cáo pháp lưu tích tụ kì hóa chồng (như khí methyl bromide). xoành xoạch tránh lưu tích sản phẩm hữu cơ và sản phẩm thường ngày cũng một kho. thực tiễn chứng minh rằng không trung cho nên dùng methyl bromide nhằm phun sát trùng hạt điều, vị nó sẽ hoi ra phản ứng hóa học trong hột công đơm ra nhang vị chi sữa làm ngơ bị lên men vị phanh lâu và giàu mùi chú hoi khó chịu. Lưu ý vì thế ngăn cấm sử dụng chất hóa học đặt khử trùng hột điều thô kệch và nhân điều trong suốt man rợ trường thích hợp.

quản ngại lý chồng cây toàn diện sản phẩm nhân dịp điều

chất lượng sản phẩm nhân dịp điều thứ yếu thọc rất lắm ra chồng lượng hột điều thô mang ra chế biến. giàu trạng thái nói 80% chất lượng nhân bởi chất cây hạt điều thô kệch quyết định. Ngoài nhân tố hột điều thô kệch, nhân tố con người cũng có tác đụng rất to tới chồng lượng sản phẩm cho nên được bảo đảm niềm tin cậy biếu khách hàng ăn tiêu thụ béng chồng cây sản phẩm cần phải xây dựng và ổ chức thực hiện đặng hệ thống "cai quản lý chất lượng tuyền diện" (viết lách đóng là QLCLTD) trong quá đệ trình sinh sản chế biến hột điều. Nhà sản xuất cần lên chỉ tiêu nắm trạng thái và thực hành xuể quy toan mực chi hống QLCLTD đặt đạt đặng tiệm trái tốt nhất trong suốt kinh doanh.

Nguồn: Bảo quản hạt điều sau khi chế biến

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản hột điều tươi tắn tránh nấm mốc, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều toan dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt thắng trợ giúp khi mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao suy bì...