Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

Bệnh hại điều – thúi cổ rễ và màng màng đỏ

Bệnh thoái cổ rễ (Daming off)

Đây là loại bệnh rất phổ biến đối xử đồng lượng điều non ở danh thiếp vườn ươm điều kiện thoát nước liệt. Những loại nấm hoi ra bệnh nào là: Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora palmivora, Cyindrocladium scoparium và Sclerotium rolfsii (Anon, 1960; Kumararaj và Bhide, 1962; Susamma Philip, 1973; Agnoloni và Giuliani, 1977).

các loại nấm nào tiến công ra vùng rễ năng vùng cổ rễ năng đồng đại hồi ra hết hai vùng nào của cây điều con đồng đơn vượt các mô bị rủi xung quành thân thể lượng. chốc bệnh tiến triển các cây con nhiều trạng thái cong xuống và cạc bộ phận rễ mực lượng cũng bị nhiễm bệnh. cạc lá vỡ lở vào những dấu phình lên, trong suốt lớn lên tới mức nào đó thì kết tiếp tục lại cùng nhau. Điều kiện ngần ẩm cao, nhiệt khoảng từ 26-  28 tìm kiếm C là những yếu tố công biếu cạc loại nấm nào là phát triển thuận tiện và bệnh sẽ càng nghiêm quý trọng trong suốt mùa mưa.

gian:

- ngừa bệnh nà bằng các viện pháp nông học là cốt yếu bao gồm việc đánh thoát nác để tặng danh thiếp luồng trao ương cạc lượng con hoặc danh thiếp túi bầu và điều chỉnh vành râm lỡ giả dụ biếu các lượng con.

- Phun sũng dung xích Bordeaux 1% năng dung nhích bột Ceresan - Wetable 0.1% biếu danh thiếp luống khảo tra ương danh thiếp lượng con hay là túi bầu.

- Trường hiệp xảy vào rễ mức cạc lượng con thúi nghiêm trọng vày sự tấn công thứ Pythium ultimum có các loại nấm khác với phối hợp thì gian tuần tra cách phơi phóng nhào dexon vào ghét đồng liều cây 113.6kg/ha (Olunlogo, 1976).

Bệnh tạ thế khô khan hay là màng màng đỏ (Die - back or pink - disease)

Bệnh gây ra vì Corticium salmonicolor (= Pellicularia salmonicolor) phổ biến vào hồi hương mùa mưa. (Anon, 1960, Rao, 1969, Estibeiro, 1970). Trên những cành bị bệnh người min chộ giàu những bu màu trắng năng hơi hường (hường thờ ơ) trên vỏ. danh thiếp nấm này thâm nhập vào danh thiếp ụ ở sâu hơn và công danh thiếp chồi chết dần từ ngọn xuống và nên chi lắm gã đòi là Die - back. lót cận chấm dứt vụ mưa chộ xuất bây chừ màng sợi tẹo của các nấm trên các cành. Khuẩn ty thể này buổi đầu nhiều màu trắng tồi sau đấy dời trải qua màu đỏ. Những bào tử vô tính (Asexual spores) thì trong suốt hồi đứng riêng từng cá thể nhưng ở trong khối to thì có màu đỏ và nảy sinh một cách dễ dàng ở trong suốt nước và tạo thành những cành bị nhiễm bệnh. Tiếp sau vỏ bị nứt và bong ra. Lá ở những cành nào chuyển sang màu vàng và rụng xuống tiến đánh cho một phần cây bị cằn cọc không phát triển được.

Phòng trừ:

- chặt chịa quăng quật những cành đã mắc bệnh ở bên dưới nơi bị nhiễm bệnh và tiêu xài hủy phai, biểu rệ các phương diện hót tuần cách quét bột nhão Bordeaux.

- Phun ngừa bệnh cọ dung nhỉnh Bordeaux 1% hai lượt, bận đầu ra tháng 5 - 6  trước nhát ép đầu mùa mưa và bận sau vào tháng 10.

Nguồn: Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản hột điều tươi tắn tránh nấm mốc, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều toan dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt thắng trợ giúp khi mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao suy bì...