Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

thumbnail

đề nghị quách chồng cây hột điều – Thuốc biểu vệ thiệt phẩy và Nhiễm khuẩn

Thuốc biểu vệ thực vật

thừa lượng tối da theo cỗ tiêu xài chuẩn Codex 2015

ngữ áp dụng dành cho hạt khô khan:

Thuốc BVTV một do Giá trị
2.4 - D MRL (mg/kg) 0.2
Bifenazate MRL (chứ thi hài định) 0.2
Boscalid MRL (mg/kg) 0.05 (*)
Carbaryl MRL (mg/kg) 1
Carbendazim MRL (mg/kg) 0.1 (*)
Clofentezine MRL (mg/kg) 0.5
Fenvalerate MRL (mg/kg) 0.2
Glufosinate-Ammonium MRL (mg/kg) 0.1
Methoxygenozide MRL (chả thây toan) 0.01
Paraquat MRL (chớ thây định) 0.05
Phosmet MRL (chớ thi hài định) 0.2
Pyrethrins MRL (mg/kg) 0.5
Sulfuryl Fluoride MRL (không trung thi thể định) 3
Thiacloprid MRL (mg/kg) 0.02
Hydrogen Phosphide MRL (không thi thể toan) 0.1
Trifloxystrobin MRL (không trung thi thể định) 0.02

*tuần hay là thấp hơn giới hạn vận biếu phép

Quy định quốc tế béng thuốc BVTV:
• Tại Ôxtralia: www.apvma.gov.au
• Canada: www.hc-sc.gc.ca
• Liên minh châu lệ Âu (EU): ec.europa.eu/sanco_pesticides
• Thụy Sỹ: www.admin.ch
• Mỹ: www.fas.usda.gov
• Giới vận hạn Dư lượng thuốc BVTV tối đa theo cơ sở dữ liệu cái thần hồn quốc tế tại: www.mrldatabase.com

Nhiễm khuẩn

Nấm moi afltoxin là tác nhân xuất hiện giờ trên hạt điều, tuy hiếm xuất giờ nhưng mà chẳng thể loại ngoại trừ. thành thử cần giàu phương án xử lí tốt bảo đảm chồng cây biếu lượng điều.

Nguồn: Yêu cầu về chất lượng hạt điều – Thuốc bảo vệ thực vật và Nhiễm khuẩn

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản hột điều tươi tắn tránh nấm mốc, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều toan dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt thắng trợ giúp khi mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao suy bì...